Alkmaar Centraal


Vinçotte Nederland B.V. wil een bunker bouwen voor radioactieve stoffen en toestellen op Bedrijventerrein Oudorp. Aandacht van de media heeft op sociale media voor behoorlijk wat onrust gezorgd. Er is echter geen risico voor de omgeving, stelt Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). De bunker met loden deur is sowieso bedoeld voor röntgenapparatuur, zo lang die uit staat komt er helemaal geen straling vrij.

Vinçotte wil de röntgenapparatuur inzetten om technische installaties te controleren op kleine schades. Daarvoor zijn maatregelen en een vergunning nodig in het kader van de kernenergiewet. Het ANVS is van plan deze te verlenen omdat er geen risico is voor de omgeving, blijkt uit een memo aan de Alkmaarse gemeenteraad.

Toch is het de vraag of (toekomstige) omwonenden zitten te wachten op zo'n 'nucleaire bunker' vlakbij. Het klinkt in ieder geval niet aanlokkelijk. De gemeente is er sowieso niet blij mee. De bedoeling is om het gebied om te vormen tot een 'gemengd woon-/werkmilieu van hoogstedelijke kwaliteit'. Daarvoor zijn de Omgevingsvisie Alkmaar 2040, met daarbinnen het Omgevingsbeeld Kanaalzone en het Ontwikkelbeeld Oudorp opgesteld. "Bedrijven die werken met splijtstoffen en andere radioactieve materialen passen in beginsel niet binnen de visie", staat in de memo.

Vinçotte is dan ook gevraagd om te verhuizen naar een meer geschikte locatie, zoals de Boekelermeer of de Beverkoog. Maar dat wil het bedrijf niet. Het college heeft daarom een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbesluit van de ANVS.

Vinçotte moet ook bij de gemeente een vergunning aanvragen, want de geplande bedrijvigheid past niet binnen het huidige bestemmingsplan. De gemeente zou er dus een stokje voor kunnen steken, maar dat gaat niet zomaar; er zijn wel goede ruimtelijke argumenten voor nodig. Op dit moment is nog niet duidelijk of vergunning kan worden verleend.

De raadsmemo wordt afgesloten met: "De gemeente blijft graag in gesprek met Vinçotte om naar een andere locatie te zoeken." (foto: Google)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl