Alkmaar Centraal


Met de herfst in aantocht, maakt CDA Alkmaar zich zorgen over de corona-testcapaciteit van GGD Hollands Noorden. De fractie hoorde van inwoners dat ze na het maken van een afspraak twee dagen moesten wachten op een test, waarna het nog een dag duurde voordat de uitslag bekend was. In maanden met een 'r' zijn er doorgaans meer mensen met verkoudheid of griep en daarmee zou de wachttijd kunnen oplopen.

CDA Alkmaar vernam dat het laboratoriumonderzoek de beperkende factor is. Laboratoria zitten op maximale capaciteit. Iris Zeijlemaker vraagt het Alkmaarse college of GGD HN in ieder geval wel voldoende medewerkers heeft om monsters af te nemen en bron- en contactonderzoek te doen. En zo niet, hoe lang het duurt voordat ze hiervoor zijn opgeleid. Ook met het oog op mogelijke uitval door verkoudheid of griep. Tot slot vraagt ze in welke mate er een beroep wordt gedaan op de rijksmiddelen in plaats van gemeentesubsidie.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl