Alkmaar Centraal


OPA heeft het college opnieuw schriftelijke vragen gesteld over de veiligheid van de Alkmaarse Singelgarage, voorafgaand aan de grote brand op 1 juli. Na uitblijven van antwoorden op eerdere vragen had de lokale partij om documenten gevraagd, maar zonder opgaaf van reden ontbrak een groot deel. Wel beschikbaar kwam een onderzoeksrapport van 24 januari 2018 met daarin twaalf afkeurpunten, maar OPA mist documentatie waaruit blijkt dat die manco's zijn verholpen.

Bureau Veritas keurde de Singelgarage af op twaalf punten, waarvan vier over een tekort aan (juiste) branddetectie of onjuiste plaatsing en twee over deursluitingen die niet op melders waren aangesloten. Ook was het logboek gebrekkig en het Programma van Eisen niet ondertekend. En tijdens de inspectie werd niet duidelijk of de sleutelkluis wel de sleutel bevatte van de brandweeringang. OPA-raadslid Jan Hoekzema vraagt of die gebreken waren verholpen en ziet dan graag een herkeuringsrapport, als dat er is.

En hij wil weten hoe het zit met de rookwarmteafvoer-installatie. Het college meldt in een memo van 26 augustus dat de oude werkte tijdens de brand, maar Hoekzema heeft zijn twijfels. Er was immers zoveel hete rook op niveau -2, dat er blusrobots uit Amsterdam en Den Haag moesten worden gebracht, en ook grote ventilatoren.

Erik Bosscher van de Federatie Veilig Nederland stelt dat de Singelgarage voldeed aan alle eisen, maar dat het ventilatiesysteem simpelweg geen RWA is. Een vergissing in de memo wellicht. Desgevraagd houdt Jan Hoekzema zich hierover op de vlakte. "Ik ken die meneer niet en ik ken die club niet. Het zou best kunnen dat hij gelijk heeft, maar daar heeft de gemeente niets over gemeld."

Zelf dacht hij in de media gelezen te hebben dat er wel een RWA is, maar zonder schoorsteen. Mediapartner NH Nieuws kopte dit zaterdag inderdaad, al staat in het artikel zelf dat de Singelgarage een systeem mét schoorsteen heeft. Het is alleen geen rookwarmteafvoer. Dat roept de vraag op of het college aanbesteding deed voor een échte RWA of standaard ventilatie.

Tot slot vindt Hoekzema het onaanvaardbaar dat renovatie van de Singelgarage volgens het college tot zeker 1 juli 2021 gaat duren. Hij vindt dat er op zijn minst een "reëel alternatief" moet komen voor de bewoners en ondernemers.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl