Alkmaar Centraal


Graft en De Rijp hebben de ambitie voor 2025 aardgasvrij te zijn. De Energie Coöperatie Graft-De Rijp onderzoekt of waterstof een van de alternatieve energiebronnen kan zijn. Onder de naam 'de Groene Walvis' wordt onderzocht of de dorpen binnen vijf jaar losgekoppeld kunnen worden van het aardgasnet, en in hoeverre het gebruik van waterstof daarbij een rol kan spelen.

De kosten voor het onderzoek zijn in totaal 225.000 euro. De Provincie Noord-Holland heeft een subsidie van 150.000 euro toegekend, de gemeente Alkmaar draagt 50.000 euro bij en TransitionHERO financiert 25.000 euro. Veel panden in Graft en De Rijp zijn voor 1960 gebouwd. Sommige hebben de status van monument of zijn een beschermd dorpsgezicht. De kosten om te verduurzamen zijn daardoor hoog.

In totaal wordt meer dan 9.000 ton CO2 per jaar geproduceerd. Het project ‘De Groene Walvis’ wil deze uitstoot wegnemen. Daarvoor wordt groene waterstof opgewekt door middel van zon- en windenergie. Er wordt onderzocht of het mogelijk is om een groene waterstoffabriek te bouwen. Groene stroom kan worden opgewekt door middel van zonnepanelen in de dorpen en via ingekochte stroom van wind op zee.

De zelfgeproduceerde en de ingekochte stroom worden vervolgens in de fabriek omgezet naar waterstof die woningen en gebouwen kan verwarmen. Daarom wordt ook onderzocht of de bestaande gasleidingen daarop aangepast kunnen worden.

Een ander belangrijk onderdeel van het onderzoek is de samenwerking met inwoners en het draagvlak voor het overstappen naar waterstof. "We geloven in een duurzame toekomst en Alkmaar wil haar bijdrage leveren aan de klimaatdoelen. Dit project past bij de duurzaamheidsagenda van de gemeente. Daarom doen we mee aan dit innovatieve onderzoek", aldus wethouder Energie Innovatie Elly Konijn Vermaas.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl