Alkmaar Centraal


Een papierbak, een gft-bak, een bak voor plastic, blik en drinkpakken en eentje voor restafval. Afval scheiden aan huis kan, maar is soms niet zo simpel. Afvalinzamelaar HVC heeft een hulpfunctie in de afval-app ontwikkeld. Door met de telefoon een foto te maken of de barcode van de afgedankte verpakking te scannen, is in één oogopslag duidelijk in welke bak het hoort.

Met de foto-app kan van allerlei soorten afval een foto genomen worden die door de scansoftware herkend wordt. De software van de app matcht vervolgens het afval met de juiste prullenbak aan de hand van de gegevens in de database, die doorlopend bijgewerkt wordt. "In de database zitten nu 1,5 miljoen barcodes. Daarvan zijn er 150.000 gevalideerd en gekoppeld aan een of meerdere producten”, zegt bedenker en ontwikkelaar Rick Buiten van EcoScan. “Ik blijf afspraken maken met grote winkelketens en merken om toegang te krijgen tot alle barcodes.”

Directeur Inzameling Gertjan de Waard van HVC is tevreden: "Samen met inwoners kunnen we er zo voor zorgen dat het meeste afval wordt hergebruikt, omdat we door goed te scheiden waardevolle grondstoffen behouden. Wanneer de afvalstromen van hoge kwaliteit zijn, is de opbrengst in hergebruik ook optimaal. De app is hier een eenvoudig hulpmiddel bij.”

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl