Alkmaar Centraal


WNK Personeelsdiensten uit Alkmaar,  Pro bedrijven uit Schagen en WerkSaam Westfriesland uit Hoorn gaan samenwerken met Confed Systems uit Amersfoort in het project DoorStroom+KrachtStroom. Doel van het project is het creëren van nieuwe werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in Noord-Holland Noord. Confed trapt af door nog dit jaar betaalde banen in de elektrotechnische assemblage naar deze arbeidsregio te verhuizen.

DoorStroom+KrachtStroom is ingezonden voor de Werkinnovatie Prijs, een initiatief van Start Foundation en Cedris. Het Ontwikkelingsbedrijf NHN en Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid NHN ondersteunen de initiatiefnemers in de uitwerking van de plannen. Samen met de drie SW-bedrijven en Confed gaan zij regionale ondernemers enthousiast maken om ook werkzaamheden aan Confed te gunnen.

Mensen die een traject bij een van de SW-bedrijven hebben doorlopen kunnen zonder sollicitatieprocedure terecht bij Confed. Daar hebben ze niet alleen werk, maar ook coaching om verder door te stromen naar bedrijven met een structureel tekort aan gekwalificeerd personeel. Andere doelgroepen zijn onder meer mensen uit de bijstand, statushouders, mensen met indicatie banenafspraak (LKS) en niet-uitkeringsgerechtigden die hulp behoeven.

Start Foundation en Cedris zijn initiatiefnemers van de Werkinnovatie Prijs. Drie winnaars krijgen een startkapitaal van 1 miljoen euro voor projecten die bijdragen aan vernieuwende werkgelegenheid voor mensen die niet of nauwelijks een duurzame baan kunnen bemachtigen of behouden op de reguliere arbeidsmarkt. Eind september wordt bekend of DoorStroom+KrachtStroom bij de laatste tien projecten zit.

De samenwerkende partijen vinden hun project goede kansen hebben, omdat het innovatieve wervingsmethoden als Open Hiring bevat, er regiobreed wordt samengewerkt (ook met het onderwijs) en nevendoelen als CO2-reductie en versterking van toeleveringsketens gerealiseerd gaan worden. (foto: Pixabay / Tero Vesalainen)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl