Alkmaar Centraal


Ondanks de coronatijden presenteert het Alkmaarse college van B&W een sluitende en toekomstgerichte Begroting 2021. Het sluitend krijgen van de gemeentebegroting was dit jaar een grotere uitdaging dan de afgelopen paar jaren, sinds de Wmo en Jeugdzorg overgeheveld is van het Rijk naar gemeenten.

"De gemeentefinanciën staan al jaren onder druk door het sociaal domein", legt wethouder financiën Pieter Dijkman uit. "Daar komt nu de coronapandemie nog eens bij. Die vraagt niet alleen om snel beheersmaatregelen te treffen om culturele, sport en maatschappelijke voorzieningen in stand te houden, maar ook bijvoorbeeld om belastingmaatregelen om lokale ondernemers als horeca en hoteliers in deze zware tijden tijdelijk te ondersteunen."

Ondanks een Noodkrediet en een Stimuleringsfonds, wil de gemeente blijven inzetten op onder andere woningbouw. Onder de vlag ‘Alkmaars Kanaal’ zijn langs het Noordhollandsch Kanaal vijf gebieden aangewezen voor de bouw van totaal 15.000 duurzame woningen. Vanuit het Rijk is Alkmaar inmiddels 6 miljoen toegezegd om de plannen voor Overstad.  Ook blijven de doelen om een aantrekkelijker winkel- en verblijfsgebied te creëren overeind.

De kosten van het sociaal domein (zoals Wmo en jeugdhulp) leggen al vele jaren een grote druk op het gemeentelijk huishoudboekje. In de Begroting 2021 zijn beheersmaatregelen genomen om tot kostenbesparing te komen. Verder zijn aanvullende maatregelen ontwikkeld die volgend jaar met de gemeenteraad besproken worden.

"Het opstellen van een begroting is elk jaar een grote puzzel. Dit jaar was deze extra moeilijk", wijdt Dijkman uit. "Toch zijn wij er in geslaagd doelstelling als klimaatbeleid, energietransitie en woningbouw uit te voeren. Tegelijkertijd weten wij onze gemeentelijke voorzieningen op niveau te houden en blijven de gemeentelijke lasten in Alkmaar laag voor onze inwoners en onze ondernemers."

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl