Alkmaar Centraal


Energie Coöperatie Graft-De Rijp is een haalbaarheidsonderzoek gestart voor het zeer ambitieuze project ‘De Groene Walvis’. Doel is om Graft en De Rijp in 2025 aardgasvrij te maken met een eigen waterstoffabriek, die draait op lokaal opgewekte zonne-energie en windenergie van windparken op zee. Het hele onderzoek kost 225.000 euro. De Provincie legt 150.000 in, gemeente Alkmaar 50.000 euro en TransitionHERO B.V. 25.000 euro.

De oude dorpskernen van Graft en De Rijp bevatten ruim 2.750 woningen en 660 andere gebouwen, waarvan een groot deel ouder dan 60 jaar is. Ze verbruiken jaarlijks voor 4 tot 6 miljoen euro aan aardgas, goed voor 9.000 ton CO2 per jaar.

"Waterstof is een passende duurzame oplossing voor dorpen met historische gebouwen, zoals Graft en de Rijp", aldus de Energie Coöperatie. "Er is genoeg ruimte om de waterstoffabriek te plaatsen. Dat bespaart vervoerskosten en vervuiling. En het lijkt erop dat de bestaande gasleidingen ook gebruikt kunnen worden voor waterstof."

Het haalbaarheidsonderzoek betreft ook aspecten als veiligheid, het kostenplaatje en vergunningen. De waterstof wordt opgewekt middels elektrolyse en moet niet alleen veilig worden getransporteerd, er is ook een gigantische opslag nodig omdat vraag en aanbod zullen variëren. Opslag van waterstof kost overigens slechts een honderdste van de kosten voor stroomopslag met accu's.

Ook wordt het draagvlak voor De Groene Walvis gepeild en wordt gewerkt aan participatie. Dat gebeurt met enquêtes, informatiebijeenkomsten en inspraakronden. Daarna zal een expositie worden georganiseerd op locatie Rijper Eilanden. De naam is overigens een combinatie van groene energie en het walvisvaart-verleden van het gebied.

Meer info op alkmaar.nl en energiegraft-derijp.nl.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl