Alkmaar Centraal


Alkmaar krijgt vijf nieuwe locaties met deelauto's van Greenwheels, bovenop de al tien bestaande locaties. De vijf herkenbare deelauto's komen te staan aan de Catstraat, het Nassauplein, de Oudegracht ter hoogte van nummer 187, en de Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van de Mauritskade. Dat betekent dus vooral extra keuzemogelijkheden in de zuidelijke helft van de stad.

Gemeente Alkmaar startte in 2001 met het autodate programma, zodat mensen gebruik konden maken van een deelauto. Inmiddels is het aantal gegroeid naar tien, maar vanwege de populariteit van besluit de gemeente om er nog eens vijf bij te plaatsen op verschillende plekken in de stad. Ook wordt variëteit in het type auto's geboden. De parkeerplekken worden aangegeven met het E8 bord 'P-vergunninghouders' en een bord 'autodate'.

Het verkeersbesluit staat op officielebekendmakingen.nl/staatscourant. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B&W, Postbus 53, 1800 BC ALKMAAR.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl