Alkmaar Centraal


De provincie heeft TenneT TSO opdracht gegeven om een ondergrondse hoogspanningskabel te leggen tussen Beverwijk en het transformatorstation in Oterleek, waar dan ook een extra 'schakelkast' wordt gebouwd. Het Alkmaarse college zet vraagtekens bij het gekozen traject voor de 150.000 volt kabel.

Het energienetwerk in Noord-Holland Noord komt aan zijn taks. De 150 kv kabel die weer alle ruimte moet bieden komt gemeente Alkmaar binnen bij Fort Markenbinnen en gaat dan in vrij rechte lijnen richting Stompetoren, waar het dan omheen gaat via de Zuidertocht, Zuidervaart, Noordertocht, Oterlekerweg en een klein deel van de Lange Molenweg.

Inmiddels blijkt uit onderzoek dat er geen extra geluidsoverlast zal zijn rond de installatie in Oterleek. Evengoed wil het Alkmaarse college dat de geluidszone er wordt omgezet tot categorie industrie. Maar dan is er nog de kwestie van het tracé. Het college erkent het oog van de provincie voor historisch waardevolle locaties, maar vindt dat de kabel teveel dwars door landerijen komt, in plaats van meer langs de randen.

Bovendien stelt de provincie dat er geen grondzetting zal zijn, maar was er  volgens het college vooral gekeken naar waar de kabel via boring diep wordt gelegd. Het grootste deel wordt op hooguit twee meter diepte ingegraven en zou wel degelijk kunnen verzakken, met risico op breuken. B&W verlangen meer onderzoek.

Het tracé was in mei vastgelegd, maar gemeente Alkmaar heeft volgens woordvoerder Christa Dekker niet zitten te slapen. Nu is pas de periode dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om schriftelijk zienswijzen aan te leveren. Dit is verder uiteengezet in een raadsvoorstel. Bovendien was het geluidsonderzoek op aandringen van Alkmaar gedaan.

Gemeenten kunnen overigens wel zienswijzen aanbieden, maar omdat de plannen vallen onder de crisis- en herstelwet, kan juridisch bezwaar maken weinig effect hebben.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl