Alkmaar Centraal


Bij tientallen woningen langs de N9 komt er teveel verkeersgeluid van de ringweg. De overlast bij deze en zo'n 1.150 andere woningen in Noord-Holland, wordt de komende jaren aangepakt door Rijkswaterstaat met het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG).

In de Wet Milieubeheer wordt, op uitzonderingen na, een bovengrens gehanteerd van 65 decibel aan de buitengevel. Uit grootschalig onderzoek blijkt dat langs de N9 de grens met name overschreden wordt 55 woningen nabij de kruising met de Kennemerstraatweg. Net ten zuiden van de kruising met de Bergerweg zijn er 22 woningen met teveel geluid op de gevel, ondanks een geluidscherm. Verder zijn nog een aantal losse woningen aangemerkt. De woningen zijn met rode stippen gemarkeerd op de Geluidmaatregelenkaart.

De geluidssanering wordt in drie fasen uitgevoerd. Voor de eerste 88 woningen zijn de maatregelen nu bekend. Bij 85 van de woningen worden de mogelijkheden tot na-isolatie onderzocht. Om welke woningen in Alkmaar en Heiloo het gaat is echter niet duidelijk, maar de betreffende bewoners zijn op de hoogte gesteld. In de tweede en derde fase wordt geluidssanering toegepast op respectievelijk rond 140 en 1.000 woningen. Hierover worden de plannen eind dit jaar en begin volgend jaar bekend gemaakt.

Op de kaart is ook te zien waar geluidsschermen en stil asfalt aangebracht worden. Bij de N9 is dat niet het geval, dus mag aangenomen worden dat er alleen na-isolatie zal worden toegepast.

Rijkswaterstaat en ProRail krijgen gezamenlijk 900 miljoen euro van de Tweede Kamer voor de uitvoering van landelijke meerjarenproject.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl