Alkmaar Centraal


Dinsdag heeft de gemeenteraad van Heerhugowaard ingestemd met de garantstelling voor het investeringsbudget voor het regionale Expertisecentrum passend onderwijs. Het centrum in de wijk Vaandel-Zuid zal passend onderwijs bieden aan 400 cliënten van Heliomare en de Aloysius Stichting. De gemeente staat garant voor de investering van 20 miljoen euro.

Eerder deze maand hebben de raden van toezicht van Heliomare en de Aloysius Stichting al ingestemd met het investeringsbesluit. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad en akkoord van de provincie, kunnen de contracten door de gemeente, eigenaar Stichting Maatschappelijk Vastgoed en huurders Heliomare en Aloysius Stichting worden ondertekend.

Het expertisecentrum wordt voor 400 kinderen uit de regio een passende onderwijsplek, waar zij ook de benodigde ondersteuning en zorg krijgen. Heliomare richt zich op kinderen, voornamelijk van basisschoolleeftijd, met een lichamelijke en/of mentale beperking, Expertisecluster Nexus, onderdeel van de Aloysius Stichting, richt zich op kinderen met psychische- en gedragsproblemen. Hun samenwerking zal het onderwijs en de begeleiding verbeteren.

In het Expertisecentrum komen lokalen voor onderwijs, twee sportzalen, een watergewenningsbad met beweegbare bodem en ruimten voor behandeling en zorg. Het gebouw wordt volledig energieneutraal. Op het dak komen 900 zonnepanelen en het gebouw wordt niet op gas aangesloten. De opening staat gepland voor het schooljaar 2022-2023.

Onlangs heeft de raad ingestemd met de grondexploitatie en het masterplan voor de wijk De Vaandel-Zuid. Hierin neemt de ontwikkeling van ruim 130 woningen voor het Buurtschap Waaranders een prominente plek in. Diverse bewonersgroepen gaan hier volgens het ‘naoberschap-concept’ gaan wonen. In het buurtschap worden ook diverse dagbestedingsmogelijkheden ontwikkeld, zoals een pluktuin en een dierenweide. (foto: Carree Architecten)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl