Alkmaar Centraal


Gemeente Alkmaar wil nog toegankelijker worden voor iedereen en werkt daarvoor aan een eerste toegankelijkheidsagenda. Om een goed beeld te krijgen van mogelijke verbeterpunten heeft de gemeente een vragenlijst voor inwoners opgesteld. Invullen duurt ongeveer 8 minuten, inzenden kan tot en met 8 januari.

Stichting Zet ondersteunt de Wmo-raad van Alkmaar bij het opstellen van de toegankelijkheidsagenda. Het document zal actiepunten voor de korte en de lange termijn bevatten en is gebaseerd op het VN-verdrag Handicap, waarin staat dat mensen met en zonder beperking gelijke rechten en plichten hebben. (foto: Pixabay / Jasmin Sessler)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl