Alkmaar Centraal


Alkmaarders in het Burgemeesterkwartier zien steeds meer auto's met parkeerontheffing voor ziekenhuispersoneel. Er is dan ook toenemende parkeerdrukte in de wijk. BAS staat vol achter het zorgpersoneel, maar wil de wijkbewoners niet extra belasten. Volgens een aantal kunnen niet  meer alleen de coronateams ontheffing krijgen, maar álle ziekenhuismedewerkers.

BAS wil graag van het college van B&W weten hoe het precies zit met die vermeende versoepeling van de parkeerregels en of er geen betere parkeerlocaties zijn. Zelf denken Ben Bijl en Boran Bilbal aan de Koning Willem-Alexanderlaan (voorheen Sportlaan), aangezien veel sport toch is afgelast, de Harddraverslaan en het parkeerterrein van het gesloten Grand-Café Koekenbier.  Die laatste plek is overigens geen optie meer omdat het terrein is afgezet met een hek.

Bijl en Bilbal hebben het college ook geschreven over de klassieke gaslantaarn op de Gewelfde Stenenbrug, die plaats maakte voor een standbeeld van de Alkmaarse verzetsheldin Truus Wijsmuller- Meijer. De twee zien de lantaarn dit voorjaar graag weer terug in de binnenstad en wijzen als geschikte plek de Wijde Glop aan.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl