Alkmaar Centraal


Op voordracht van de fractie van het CDA heeft de gemeenteraad van Alkmaar Robert te Beest benoemd tot wethouder. De afgelopen zestien weken nam hij deze functie al waar, omdat wethouder Marcel van Zon afwezig was door persoonlijke omstandigheden. Nadat Van Zon ontslag nam was de benoeming van Te Beest niet meer dan logisch.

Verder is Robert Te Beest namens Alkmaar benoemd als lid in de gemeenschappelijke regelingen VVI Alkmaar e.o. en Geestmerambacht en als plaatsvervangend lid in het recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl