Alkmaar Centraal


Gemeente Alkmaar werkt aan een detailhandelvisie en de CDA-fractie heeft een tweetal ideeën om daarin te verwerken. Raadslid Gosse Postma vraagt het college van B&W of het bereid is om de regels te versoepelen voor de bezetting van winkelruimten in de binnenstad en om met detailhandelaren te werken aan een lokale verkoopsite.

Al voor de coronacrisis was er aanzienlijke langdurige leegstand in de Alkmaarse binnenstad. De voor de hand liggende oorzaak is dat er steeds meer via het internet wordt geshopt, maar uit onderzoek bleek ook dat veel winkeliers een vergelijkbaar aanbod hebben (of hadden).

Het CDA noemde eerder al de optie om leegstaande winkelruimten in 'aanloopstraten' om te bouwen tot woningen. Nu oppert raadslid Postma namens de fractie om meer in te zetten op gebruik van winkelruimten door andere ondernemers, zoals ICT'ers, ambachtslieden, makelaars of therapeuten.

Daarnaast wil CDA Alkmaar dat de nieuwe detailhandelvisie inspeelt op de verschuiving naar online shoppen, die nog eens versneld is door de coronamaatregelen. Postma vraagt of het college samen met detailhandelaren wil werken aan een lokale verkoopsite, net zoals gemeente Groningen dat heeft gedaan.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl