Alkmaar Centraal


Het college van Alkmaar heeft het ontwerpbestemmingsplan voor het Ringerskwartier goedgekeurd. In het plan zijn reacties op het voorontwerp meegenomen. Om het belang van de verbinding met de bedrijven en de groenbeleving te benadrukken zijn de twee wandeldoorgangen en de groene aankleding van het parkeeretages vastgelegd. Ook is de toelichting en de bijbehorende bezonningsstudie aangevuld.

Bij de herontwikkeling van het Ringerskwartier worden door BPD Ontwikkeling tot 285 appartementen gerealiseerd, in combinatie met commerciële ruimten en inpandige parkeervoorzieningen. Er komt een langgerekt gebouw met daarop drie woontorens aan de Noorderstraat en losstaande toren tussen dit gebouw en de voormalige Ringersfabriek. In de tussenruimten is er veel groen. Het ontwerpbestemmingsplan is vanaf 10 februari digitaal in te zien op alkmaar.nl/inzage en ruimtelijkeplannen.nl en daarna ook op papier tot en met 24 maart. Reacties kunnen worden gericht aan het college van B&W, t.a.v. Backoffice/Ruimtelijke Plannen, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar. Tussentijds is er op 10 maart een digitale bijeenkomst voor omwonenden en andere belanghebbenden. Meer info hierover is te vinden op nieuwbouw-ringerskwartier.nl/.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl