Alkmaar Centraal


Rijkswaterstaat (RWS) is van plan om slechts langs een deel van de westelijke randweg van Alkmaar geluidsschermen te plaatsen. VVD Alkmaar vindt dit onacceptabel en heeft het college van B&W gevraagd om te bemiddelen voor geluidschermen langs de hele westzijde, van de Gabriël Metsulaan tot de Huiswaarderweg.

Al sinds 1986 zijn de bewoners van de wijken Hoefplan en Bergermeer in contact met de gemeente over de geluidshinder afkomstig van de N9. Aan de hand van geluidsmetingen stelde de gemeente in 2005 vast dat er inderdaad maatregelen genomen moesten worden. Het is echter RWS die daar over gaat.

Vorig jaar heeft RWS in het kader van de Meerjarenprogramma Geluidssanering bij bewoners de geluidsbelasting laten meten en een correctie van 1,5 dB erbij opgeteld om tot de 'opgevulde geluidsruimte' te komen. Maar die correctie is op basis van de verkeerssituatie in 2008 en komen lager uit dan geluidskaarten van het Planbureau voor de Leefomgeving. Daarnaast verwacht VVD Alkmaar dat verbreding van de N9 en aanleg van ongelijkvloerse kruisingen voor aanzienlijk meer verkeer zullen zorgen.

Volgens VVD-fractielid Mariska Bolke staat RWS open voor overleg, maar is er beperkt tijd om de afwijkende geluidskaarten aan te kaarten en tot afspraken te komen. Volgens Bolke geeft RWS korting als de gemeente langere schermen wil. Ze vraagt daarnaast om contact te leggen met betrokken bewoners en een projectgroep op te zetten. De commissie Ruimte had vorige week dinsdag aangegeven dat er gesprekken zijn met bewoners, maar degenen die de VVD hadden benaderden hadden nog geen belletje gehad.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl