Alkmaar Centraal


OPA fractievoorzitter Victor Kloos wil inzage in de brief die het Alkmaarse college aan het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft gestuurd en dreigt met een interpellatiedebat als de brief niet op tafel komt. In die brief antwoordt het college op het verzoek om het voormalige belastingkantoor aan de Robonsbosweg in Alkmaar te mogen gebruiken voor huisvesting van statushouders.

Het college wil de brief geheim houden omdat de inhoud deel uit zou maken van de onderhandelingen over het gebruik van het gebouw, maar belooft de uitkomst van de gesprekken wel aan de gemeenteraad te zullen melden. Kloos gaat daar echter niet mee akkoord en wil tijdens de commissievergadering van komende dinsdagavond nogmaals om de brief vragen.

Hij verwijt het college gebrek aan transparantie en heeft het vermoeden dat de fractievoorzitters van de coalitiepartijen wél op de hoogte zijn van de inhoud van de brief. OPA is als oppositiepartij sterk tegen de komst van de statushouders. Binnen de coalitie, die een meerderheid heeft in de raad, lijken de meeste partijen voor de inzet van het gebouw als huisvesting te zijn.  Als de brief niet beschikbaar komt, zal Kloos een interpellatiedebat aanvragen.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl