Alkmaar Centraal


Het was een bijzondere stemming, en dat wilde wethouder Pieter Dijkman dan ook laten optekenen; voor het eerst in meer dan ongeveer 10 jaar heeft het college verdeeld gestemd. Uiteindelijk werd het een stemming in het voordeel van het COA. Maar met voorwaarden en beperkingen.

De belangrijkste zijn dat de kosten volledig door het Rijk worden vergoed, de opvang voor een jaar is en dat het aantal van 500 statushouders wordt teruggebracht naar 250 tot 300, om ook apart ruimte te kunnen bieden aan groepen zoals jeugdige en economische daklozen.

Verder wil het Alkmaarse college dat het AZC Robonsbosweg als Regionale Opvanglocatie wordt aangemerkt. Dat betekent dat statushouders er een start kunnen maken met hun integratie. Maar daarbij willen B&W "substantieel" minder statushouders door laten stromen naar woonruimte binnen de eigen gemeente en subsidie en mogelijkheden van het Rijk voor realisatie van tijdelijke woningen.

Wat betreft vergoeding wil het college deze ook voor alle eventuele bijkomende uitgaven aan jeugdhulp, Wmo-voorzieningen, onderwijs en kinderopvang.

Het college stelt verder voor om de Regionale Opvanglocatie, die dus niet alleen de directe opvang van statushouders betreft maar ook hun integratie in de regio, na drie jaar evalueren.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl