Alkmaar Centraal


Op bedrijventerrein Oudorp gelden nu nog ruimere geluidsnormen voor industrie, maar het college van Alkmaar gaat deze opheffen om de woningbouwplannen voor het terrein te kunnen realiseren. "Grote herriemakers kunnen zich er niet meer vestigen", legt wethouder Christian Braak uit. "Alleen voor scheepswerf Witsen blijft de geluidszonering overeind."

De aanpassing van de geluidsnormen is een belangrijke stap voor de woningbouwplannen op het terrein. "We zijn er nu een jaar mee bezig. We werken richting een bestemmingsplan. Het is iets heel technische maar we zijn bijna klaar", licht Braak toe. "Grote herriemakers zijn er nu niet, ze vallen binnen de zonering."

Maar minder grote herriemakers zijn er wel degelijk op het Oudorper bedrijventerrein en die zouden met het vervallen van de industriële geluidszone misschien in de problemen kunnen komen. "Die kunnen gewoon blijven", zegt wethouder Braak. "Voor de mix van wonen en werken worden maatwerk voorschriften gemaakt. Iedereen kan gewoon verder."

Wel wil de wethouder herriemakers aansporen om naar bedrijventerrein Boekelermeer te verhuizen. Maar eerder hadden Jos Blom Kraanverhuur B.V. en Derco B.V. in het NHD al aangegeven daar geen zin in te hebben en dat ze klachten van geluidsoverlast verwachten als er mensen vlakbij komen te wonen. Ook 's nachts rijdt er met regelmaat zwaar verkeer af en aan.

Omdat er nog aan het plan wordt gewerkt, weet Christian Braak nog niet hoe de kwestie zich zal ontwikkelen, bijvoorbeeld of er eventueel geld beschikbaar komt om verhuizingen te financieren. "Er is gesproken met de bedrijven, we zijn nog steeds in gesprek." (foto: Google)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl