Alkmaar Centraal


Gemeente Alkmaar heeft het CO2-Prestatieladder Niveau 3 certificaat  behaald. Het certificaat is toegekend omdat de gemeente tijdens diverse audits konden aantonen inzicht te hebben in de CO2-uitstoot van de gehele gemeentelijke organisatie, inclusief nauw verwante partners, en dat de gemeente goed op weg is naar de eigen doelstellingen wat betreft CO2-reductie. Die partners zijn Alkmaar Sport, Stadswerk072, Regionaal Archief Alkmaar, Recreatieschap Geestmerambacht, WNK en Halte Werk.

Wethouder duurzaamheid Christian Braak: "Er worden handen en voeten gegeven aan de uitvoering van de landelijke Klimaatwet, een grote maar mooie opgave. Wij willen met de CO2-Prestatieladder een voorbeeld zijn voor andere organisaties in Alkmaar". De gemeente Alkmaar heeft een duidelijke visie: Alkmaar is een duurzame, klimaatbestendige, groene en schone gemeente.

De gemonitorde uitstoot komt onder andere van de gemeentelijke panden, het eigen wagenpark en de openbare verlichting. Inzicht in de CO2-voetafdruk van de gemeentelijke organisaties en de partners is nodig om gericht maatregelen te kunnen nemen en controle te hebben op de lange termijn doelstelling. Tot en met niveau 3 gaan organisaties aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie en alle bijbehorende projecten. Er zijn wat betreft certificaten vijf niveaus.

De CO2-voetafdruk is voor het eerst berekend over het jaar 2018. Doel is om in 2024 de CO2-uitstoot met 59 procent te hebben verlaagd. Gemeente Alkmaar is goed op weg want in 2019 was de reductie al 35 procent. Maatregelen die worden doorgezet zijn het verder verduurzamen van gemeentelijke gebouwen, openbare verlichting en lichtmasten op sportvelden, het plaatsen van meer zonnepanelen en gebruik van kantoorartikelen van een groene lijn.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl