Alkmaar Centraal


Donderdagmiddag is in de Tweede Kamer gesproken over de fusie tussen Heerhugowaard en Langedijk, die moet leiden tot de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Belangrijkste discussiepunt is nog altijd de positie van Sint Pancras en Koedijk, waarvan, volgens peilingen, het merendeel van de inwoners liever bij Alkmaar zou horen.

Wie gehoopt had dat het gekibbel en getwist over beide kernen na de fusie definitief tot het verleden behoort moet voorlopig nog even de vingers gekruist houden. Tweede Kamer lid Mark Snoeren (VVD) heeft een motie ingediend die inmiddels al kan rekenen op steun van het CDA en de SGP waarin de Tweede Kamer gevraagd wordt de provincie Noord-Holland te "verzoeken met de nieuwe gemeente Dijk en Waard, de gemeente Alkmaar, alsmede met de inwoners van Sint Pancras en Koedijk te verkennen of voor de kernen  Sint Pancras en Koedijk een grenscorrectie, waarbij deze kernen bij Alkmaar komen, een duurzame oplossing is."

Dinsdagavond werd over de motie gestemd en bleek een meerderheid van de Tweede Kamer vóór te stemmen. Dat betekent dat er na de gemeentelijke fusie mogelijk alsnog een grenscorrectie plaatsvindt waarbij Sint Pancras en/of Koedijk bij Alkmaar worden gevoegd. De inwoners van beide kernen zouden daar, volgens de motie, dan binnen één jaar na de fusie over geïnformeerd moeten worden.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl