Alkmaar Centraal


De door de landelijke VVD ingediende motie die donderdag door de Tweede Kamer is aangenomen brengt de verdeeldheid van de lokale VVD’s over de gemeentelijke fusie aan het licht. Waar de Alkmaarse VVD de motie toejuicht, zijn de fracties in Heerhugowaard en Langedijk ‘not amused’. Langedijk en Heerhugowaard zijn van mening dat de aangenomen motie zorgt voor valse hoop onder de inwoners van Koedijk en Sint Pancras, terwijl Alkmaar de motie juist ziet als een kans voor de burgers.

“De Alkmaarse VVD denkt nogal anders over de positie van Sint Pancras en Koedijk binnen de fusie. Ze proberen in feite de dorpen een beetje uit te spelen en bemoeien zich eigenlijk met iets wat hun niet aangaat”, zo meldt Hans de Graaf, fractievoorzitter van VVD Langedijk. Falco Hoekstra, fractievoorzitter VVD Heerhugowaard voegt hier aan toe: “We zijn met zijn drietjes een regionale afdeling, maar wanneer het op de fusie samenkomt, staan we echt aan de andere kant van het spectrum. Dat is wel een stukje verdeeldheid”.

Maar zo ziet de fractievoorzitter van de Alkmaarse VVD, John van de Rhee, het niet: “Ik zeg dit al twee jaar, voor de goede orde, ik zie geen strijdbijl. Ik wil het beste voor inwoners en we zouden nooit in deze discussie terecht zijn gekomen als de inwoners niet naar ons toe waren gekomen”. Daarmee doelt Van der Rhee op het in zijn ogen gebrek aan burgerparticipatie binnen het fusieproces. “We staan niet tegenover elkaar. Volgens mij willen alle fractievoorzitters het beste voor de inwoners. Wat deze motie heeft gedaan is de inwoners aan het woord laten en voor de keuze stellen.”

Maar die keuze is er helemaal niet volgens De Graaf: “Iedereen voelt aan dat een eventuele grenscorrectie in de toekomst niet zal gaan gebeuren”. Volgens Erik Kroese van de dorpsraad in Sint Pancras een illustratieve opmerking. “Ik vind het uit de hoogte dat ze dit zeggen. Dit geeft aan dat er geen gehoor wordt gegeven aan de wens van de inwoners van Sint Pancras en Koedijk.” Kroese heeft inmiddels geen goed woord meer over voor de wijze waarop het proces zich voltrekt. “Ik ben teleurgesteld in het feit dat de gemeente het belang van de participatie niet inziet. Ik vind eigenlijk dat de gemeente (Langedijk red.) een onvermogen heeft om dit te kunnen zeggen, om het verleden te repareren.”

De fusie die leidt tot de geboorte van de nieuwe gemeente Dijk en Waard moet op 1 januari 2022 een feit zijn. De afronding van die fusie brengt met deze motie in het verlengde daarvan echter nog geen definitieve duidelijkheid voor de inwoners van Koedijk en Sint Pancras.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl