Alkmaar Centraal


Het Ringersplein op Overstad zou eind april compleet nieuw ingericht zijn maar dat wordt eind juni. De aannemer liet extra bodemonderzoek doen en daaruit bleek dat de grond toch vervuild was. De sanering kostte een maand. Daar komt nog een maand vertraging bovenop want de aangetrokken nutsbedrijven hadden ook een onverwachte tegenvaller.

Aanvankelijk hadden de nutsbedrijven aangegeven dat de water- en gasleidingen onder het plein niet vervangen zouden hoeven worden, maar tijdens het werk werd al snel duidelijk dat dit toch moet gebeuren. Door de voorbereidingstijd die de bedrijven verlangden voor het aanmelden, goedkeuren en uitvoeren van hun werkzaamheden, vonden deze niet tegelijk met de bodemsanering plaats.

Het Ringersplein wordt gemarkeerd door hekwerk en een voetgangersbrug van steigerwerk tussen de Ringersbrug en de ingang van het winkelcentrum. Gemeente Alkmaar probeert het winkelcentrum ook zo goed mogelijk bereikbaar te houden vanaf de Kwakelkade en het parkeerterrein achter de Ringersfabriek. De gemeente kijkt of een soort container-tunnel of scheidingswand kan worden geplaatst tussen het fabrieksgebouw en het winkelcentrum. Tussen Stadsstrand De Kade en het winkelcentrum / de Ringersbrug zal niet altijd verbinding zijn.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl