Alkmaar Centraal


Gemeente Alkmaar zet hoog in op veiligheid en leefbaarheid. Omdat politiecijfers maar beperkt inzicht geven in de beleving van inwoners, laat de gemeente jaarlijks een veiligheidsmonitor uitvoeren door I&O Research. Aan de hand van de uitkomsten worden per wijk of dorp speerpunten en acties vastgesteld om de veiligheid en de veiligheidsbeleving te verbeteren.

Voor een zo breed mogelijk inzicht wordt vooraf een selectie op woonlocatie gemaakt van mensen die een uitnodiging krijgen om de veiligheidsmonitor in te vullen. Gemeente Alkmaar benadrukt dat het belangrijk is dat iedereen die wordt gevraagd ook meedoet. Hoe meer reacties, hoe completer het beeld. In de vragenlijst zitten vragen als 'Hoe veilig is uw buurt?'. ‘Bent u de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van een misdrijf?’ ‘Heeft u hiervan aangifte gedaan?’ ‘Gaat uw buurt vooruit of achteruit?’. I&O Research voert het onderzoek uit in opdracht van de Gemeente Alkmaar.

Eind februari worden de uitnodigingen per post verstuurd. Deelnemen kan zowel schriftelijk als via het internet. De resultaten volgen in het najaar.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl