Alkmaar Centraal


Wethouder Christian Braak en Peter van Oeveren, projectdirecteur BPD Gebiedsontwikkeling, hebben getekend voor de herinrichting van Kanaaldijk 301, de locatie van het voormalige districtskantoor van Rijkswaterstaat in Alkmaar. Er wordt nu een ontwerpbestemmingsplan opgesteld, dat naar verwachting halverwege dit jaar wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Gebiedsontwikkelaar BPD heeft de locatie Kanaaldijk 301 gekocht om er vijf woonblokken met totaal 160 appartementen te bouwen, met daar omheen een groene herinrichting inclusief speelplek. Volgens de norm is een derde van de woningen bestemd voor sociale koop en/of huur. BPD draagt de omliggende openbare ruimte na aanleg over aan de gemeente.

Vanuit de omgeving was er veel weerstand tegen het eerste ontwerp. Omwonenden vonden de gebouwen te massaal, ze vreesden voor hun privacy en een aantal woningen en tuinen zou een deel van de dag in de schaduw komen te liggen. Daarnaast werd uitgegaan van 1,5 plekken per woning in plaats van 1,7, en werd in het verkeersplan nog geen rekening gehouden met fietsers. Bovendien wilden de protestvoerders geen horeca in de plinten van de gebouwen en aandacht voor voldoende voorzieningen in de wijk. In het uiteindelijke ontwerp zijn twee gebouwen een verdieping minder hoog.

Het project Kanaaldijk 301 is een van de eerste stappen in de transformatie van het gebied Viaanse Molen, dat weer valt in de grotere visie voor de hele Kanaalzone in Alkmaar. In de loop van de jaren moet er langs het kanaal een ‘zachte stad’ ontstaan, oftewel een moderne stad met wonen, werken en verblijven in een vertrouwd Hollands landschap met groen en water.

Meer op alkmaarskanaal.nl en op nieuwbouw-kanaaldijk.nl.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl