Alkmaar Centraal


Heel voorzichtig, bijna onzichtbaar zelfs, en zonder concreet plan er achter steekt de 'Bestevaerbrug' toch weer de kop op in de gemeentelijke stukken. De brug duikt voor het eerst op in de jaren zeventig van de vorige eeuw als mogelijke oplossing voor het ontsluiten van de toen in rap tempo groeiende stad. Het plan haalde het niet en verdween. Om eind 2010 weer op te duiken, inclusief een voorlichtingsavond voor omwonenden bijna een jaar later

Het plan hield de gemoederen ook in 2012 bezig en leidde zelfs tot protesten van boeren die vreesden voortaan met hun voertuigen door de stad te moeten. Het werd echter politiek gesteund en werd zelfs voorzichtig aangekondigd voor 2015, maar sneuvelde uiteindelijk door de hoge kosten.
Twee jaar later, te midden van de discussie over tweerichtingsverkeer op de Bierkade/Wageweg, vroeg de Onafhankelijke Partij Alkmaar via een motie om een onderzoek naar de haalbaarheid van een 'Bestevaerbrug'.

Tenslotte leek de brug in 2019 nog op te duiken als fietsers- en voetgangersvariant in gemeentelijke plannen voor woningbouw langs het Noordhollands Kanaal. Plannen voor de brug tussen de bedrijventerreinen Overdie en Oudorp duiken dus regelmatig op en dat die plannen op dit moment weliswaar diep in een la liggen betekent niet dat ze nooit meer tevoorschijn komen, zo moet ook de gemeente Alkmaar gedacht hebben.

Die heeft voor 320.000 euro namelijk de woonboot en de ligplaats aan de Schermerweg 102 gekocht, de plek waar een 'Bestevaerbrug' mogelijk aan land komt aan de Oudorper zijde. Beide bedrijventerreinen maken deel uit van de plannen voor 'Alkmaars Kanaal', waarbij de terreinen worden getransformeerd naar woongebieden.

De gemeente noemt de aankoop van de boot en de ligplaats dan ook belangrijk voor de doorontwikkeling van Alkmaars Kanaal. Voorlopig zal de gemeente de boot en ligplaats nog gewoon verhuren.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl