Stichting Alkmaarse Natuur- en. Milieu Organisaties (ANIMO) werkt aan een beheerplan voor Park Oosterhout. De stichting vindt dat de kwaliteit van het groen de afgelopen jaren zichtbaar is verslechterd en wil dat niet alleen rechtzetten, maar ook een verbeterslag maken. De stichting heeft de gemeenteraad een concept-motie aangeboden voor verdere uitwerking van het Beheerplan Oosterhout.

In oktober 2020 stelde bureau Endemica voor ANIMO het rapport 'Natuurkansen voor de Oosterhout – Stadspark van de toekomst' samen. Daarin wordt onder andere ingegaan op klimaatbestendig beheer, versterking van biodiversiteit, veranderend recreatiegedrag en buurtparticipatie. Doel is om hieruit met gemeente Alkmaar samen een beheerplan te creëren, dat verder gaat dan het bestaande onderhoudsplan voor Stadswerk072.

"Een beheerplan is veel breder en dynamischer; het beschrijft waar we naar toe willen met het park, waar welke functies een plaats kijken, hoe we omgaan met klimaatwijzigingen, etc", staat er in de concept-motie. "Het verschil is te illustreren met het maaibeleid: in het beheersysteem bijna overal in het park elke twee weken, maar in het beheerplan twee keer per jaar voor de niet-recreatieve delen.

ANIMO stelt dat het beheer nieuwe stijl niet duurder hoeft te zijn, omdat vergroting van biodiversiteit en klimaatadaptatie kunnen worden betaald uit daarvoor bestemde subsidiepotjes. Wel zal er eenmalig budget nodig zijn om het achterstallige onderhoud aan te pakken, en voor de uitwerking van het Beheerplan Oosterhout inclusief financieel plaatje.

De stichting had de raadsfracties eind februari al warm gemaakt met presentaties over het Alkmaars biodiversiteitsbeleid en het Endemica-rapport. Vanwege de positieve reacties volgt nu de concept-motie. Behandeling in de raad staat gepland voor 6 april.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl