Alkmaar Centraal


Al in 2017 besprak gemeente Alkmaar een herindeling van de Achterdam. Het idee was om de peeskamers aan de zijde van de Dijk te clusteren en dan aan de andere kant de focus te leggen op bewoning. Volgens het college zet nu stappen op die herindeling te verwezenlijken. Er zijn twee verzoeken ingediend voor de realisatie van appartementen. "Door de gewenste ‘verkleuring en clustering’ verbetert de uitstraling en het gevoel van veiligheid op en rond de Achterdam", aldus het college in een raadsmemo.

Er is een principeverzoek ingediend over de bouw van veertien eengezins-appartementen op de locatie Achterdam 20 - 26. Het college is positief over het idee, maar vindt het plan wel te massaal en wil een lager aantal woningen. Daarnaast is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de hoek Zijdam 16 - Achterdam 30 voor de realisatie van vier appartementen in een bestaand pand. Om dat mogelijk te maken is ook een verzoek tot omgevingsvergunning aangevraagd om de drie sekswerkplekken op nummer 30 te verplaatsen naar nummer 29. Vermoedelijk wordt van 'verkleuring' gesproken omdat het opzichtige rood met de peeskamers mee verschuift. Het aantal blijft gelijk.

"De drie initiatieven kunnen verder worden uitgewerkt, waarbij met de buurt wordt geparticipeerd", stelt het college. "De aanvraag om vergunning kan met de reguliere procedure worden afgedaan, mits verder aan alle regels van het bestemmingsplan wordt voldaan. De aanvraag voor Achterdam 29 wordt afgedaan middels de wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan."

Voorlopig lijken er voor de verhuisplannen geen raam te hoeven sneuvelen. Positief nieuws dus voor de pandeigenaren die al langer pleiten voor centralisatie van de ramen op de Achterdam. Maar raamexploitant Frans Snel vreest voor geklaag van zijn toekomstige buren. "Dat wordt een zooitje", reageert hij tegen mediapartner NH Nieuws. "Als daar straks tien mensen komen te wonen, krijg je daar uiteindelijk conflicten mee. Vroeg of laat beginnen ze over overlast, wedden? Je kan erop wachten."

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl