Alkmaar Centraal


Gemeente Alkmaar heeft grote plannen voor de Kanaalzone. Onderdeel daarvan is de sloop van het PEN-dorp aan de Voltastraat om er een compleet nieuwe buurt te bouwen, waarin het gedachtegoed van Abe Bonnema voortleeft. Hoe het project 'De tuinen van PEN-dorp' er uit moet gaan zien wordt woensdag 24 maart een online informatiebijeenkomst over gehouden.

Het plan ‘De tuinen van PEN-dorp’ transformeert de introverte enclave in een extravert ‘klimaateiland’ dat stedelijke en landschappelijke kwaliteiten combineert. In het hart zal de bijzondere Mien Ruys tuin blijven bestaan. De fietser en voetganger staan centraal, energie wordt gewonnen uit hernieuwbare bronnen en groen en water koelen de openbare ruimte. Zo ontstaat een nieuwe stedelijke omgeving die uniek is voor Alkmaar en die aansluit op de woonwensen van diverse doelgroepen.

Tijdens de infoavond presenteren de ontwikkelaar en de architect hun visie op deze bijzondere locatie aan het kanaal. Ook licht de gemeente de kaders van de herontwikkeling toe. Onderdeel van de plannen is de verlegging van de Helderseweg. Er is ruim de tijd voor vragen en ideeën.

De online meeting begin om 19:30 uur. Meer informatie en aanmelden op pendorp-alkmaar.nl. Op de website van Alkmaars Kanaal is in de kersverse Nieuwsbrief 6 speciale aandacht voor de herontwikkeling van het gebied Viaanse Molen, waartoe de projecten Tuinen van PEN-dorp en Kanaaldijk 301 behoren.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl