Naar aanleiding van ons artikel over de "rebellie" van de voltallige gemeenteraad van Alkmaar tegen de provincie, is Tweede Kamerlid Daniel Koerhuis (VVD) nog diezelfde vrijdagmiddag te hulp geschoten. In een Tweet laat hij weten het maar raar te vinden dat de provincie na jaren medewerking vorig jaar een stokje stak voor nieuwbouw aan de westzijde van Stompetoren. "De motie Koerhuis/ ⁦@JHTerpstra is niet voor niets aangenomen om de Woondeal Noord-Holland Noord te sluiten!" Al snel schreef hij een lijstje Kamervragen over de kwestie.

Donderdag gaf de gemeenteraad unaniem het college van B&W opdracht om de procedure voor de bestemmingswijziging naar "wonen" op te starten voor Stompetoren-West, ondanks het provinciale verbod uit 2020 op nieuwbouw in het Schermerse landschap.

Het was nota bene de provincie die vele jaren terug een beroep deed op gemeente Schermer om bij te bouwen. Langzaamaan vorderden de plannen, maar de laatste paar jaar verschoof de focus van de provincie steeds meer naar landschapsbehoud.  In 2020 werd er een stokje gestoken voor woningbouw met de status  'Buitengewoon Provinciaal Landschap'. Terwijl de provincie ook graag de woningnood in de regio wil aanpakken en een flinke stijging aan woonbehoefte voorziet.

De Woondeal waar Koerhuis naar refereert werd op 10 maart 2021 door de Tweede Kamer aangenomen via een motie. In de woondeal geven de regio, de provincie en woningmakers de grootste opgaven weer, wordt de samenwerking toegelicht en staan concrete maatregelen waarvoor de hulp van het rijk wordt gevraagd. In de woondeal staan schattingen van 20.000 woningen voor mensen in de regio en 40.000 voor mensen van buitenaf. (foto: Bing)
Pin It