Alkmaar Centraal


De provincie heeft 19 hectare landbouwgrond gekocht van een melkboer in Starnmeer. Ter compensatie verhuist de agrariƫr naar gemeente Bergen. De verhuizing van het bedrijf maakt duurzame landbouw mogelijk, maar bijvoorbeeld ook nieuwbouw. De stikstofneerslag op het naastgelegen Natura 2000-gebied Wormer- en Jisperveld zal namelijk flink verminderen. Daarnaast kan de dijkverzwaring voor de Starnmeer doorgaan en is nu kavelruil mogelijk voor bedrijven met versnipperd grondgebied.

"Aanleiding was de dijkversterking van Hoogheemraadschap in de Starnmeer. Hiervoor heeft HHNK ongeveer 11 hectare landbouwgrond nodig", licht de provincie toe. "Uit gesprekken met de eigenaren bleek al snel dat de meesten graag grond ruilen. Een melkveebedrijf kon zich vanwege de ligging naast het beschermde Wormer- en Jisperveld niet ontwikkelen en heeft een boerderij gekocht in gemeente Bergen. De 9 hectare buiten de Starnmeer zijn ruilgrond om op andere plekken het Natuurnetwerk Nederland af te maken."

"De provincie wil de stikstofuitstoot aanpakken bij de bron door samen met de belanghebbenden en sectoren te werken aan oplossingen", vervolgt de provincie. "Vermindering van de stikstofuitstoot maakt de natuur weer gezonder en zorgt er ook voor dat er ruimte komt voor andere activiteiten, zoals het bouwen van woningen, (duurzame) landbouw, de aanleg van wegen en verduurzaming van de industrie."

Door de aankopen daalt de stikstofneerslag op het natuurgebied Wormer- en Jisperveld met 5 mol per jaar. Ter vergelijking: de bouw van 10.000 woningen zorgt voor 2 mol neerslag. (foto: Provincie / Bas Beentjes)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl