CDA en ChristenUnie in de Provinciale Staten hebben het provinciebestuur gevraagd om het verbod op woningbouw aan de westzijde van Stompetoren op te heffen. Daarmee scharen de oppositiepartijen zich achter de voltallige gemeenteraad van Alkmaar, net als VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis dat al deed.

Jarenlang werkte de provincie mee aan de realisatie van woningbouw aan de westzijde van Stompetoren. Er werden ook afspraken over gemaakt met de toenmalige gemeente Schermer. Maar de laatste paar jaar kwam de nadruk steeds meer op landschapsbehoud te liggen, en dat leidde er uiteindelijk in 2020 toe dat het hele buitengebied van de Schermer werd aangewezen als 'Buitengewoon Provinciaal Landschap'. Feitelijk een provinciaal bouwverbod.

De Alkmaarse gemeenteraad droeg het college unaniem op om, ondanks het verbod, te starten met de procedure voor bestemmingswijziging van de beoogde bouwgrond en als snel kwam er steun van Kamerlied Koerhuis. De Statenfractie van het CDA vindt al lang dat er meer huizen om woonkernen bij moeten kunnen komen en had ruim 25 moties en amendementen ingediend op de omgevingsvisie rond bescherming van landschap, onder andere over de locatie Stompetoren West.

Statenlid Wilma van Andel: "Er is een enorme woningnood in Nederland, ook in kleine kernen waar jong en oud geen geschikte betaalbare woning kunnen vinden, dicht bij de plek waar ze zijn opgegroeid. Het huidig provinciaal beleid maakt woningbouw moeilijker, in plaats van makkelijker. Veel gemeenten begrijpen niets van de plekken of omvang van de gebieden waar de provincie ruimtelijke ontwikkelingen verbiedt. Afwegingen hierover zouden bovendien veel meer bij de gemeente moeten liggen."

"De plannen in Stompetoren West zijn er al sinds 2005, en waren al die tijd mogelijk onder provinciale regelgeving, totdat daar verleden jaar ineens een streep doorheen ging", vervolgt Van Andel. "Wij willen dat dit besluit herzien wordt, nu die wens er zowel lokaal, provinciaal als landelijk ligt. Samen met de provinciale fractie van de ChristenUnie hebben wij hier dan ook schriftelijke vragen over gesteld.”
Pin It