Alkmaar Centraal


In 2016 begon Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met de versterking van de dijk rond het Alkmaardermeer. Nu, vijf jaar later en 20 kilometer dijk verder, zijn de laatste werkzaamheden afgerond. Het sluitstuk was de dijk op het eiland De Woude.

Een groot deel van de dijken rond het Alkmaardermeer voldeed niet meer aan de sterktenormen en op een aantal plekken is de dijk ook 10 centimeter opgehoogd. Rob Veenman, portefeuillehouder Waterveiligheid, is tevreden over het resultaat: "Het Alkmaardermeer is groot en het kan er behoorlijk spoken. Ik ben blij dat de dijken rondom dit meer nu weer op orde zijn en het achterland voor de komende dertig jaar beschermd is."

De bebouwde zijden van het Alkmaardermeer zorgden voor de nodige uitdagingen en helaas ook voor overlast. De fundering van de nieuwe bestrating bleek te licht voor groot materieel en vrachtwagens en rijplaten waren "niet ideaal" als tijdelijke oplossing. Het probleem is verholpen met een nieuwe fundering en bestrating.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl