Alkmaar Centraal


Wie nu al overlast ervaart van krijsende meeuwen kan de komende maanden z'n lol op. De gemeente Alkmaar gaat dit jaar opnieuw geen eieren insmeren met maisolie of netten spannen. Dat mág niet, want de ontheffing voor nestbeheer van de beschermde vogelsoort is namelijk niet toegewezen. Er is meer ecologisch onderzoek nodig.

Van 2017 tot 2020 mocht Alkmaar wel maatregelen nemen zoals meeuweneieren insmeren, zodat de kuikens geen zuurstof krijgen en de eieren niet uitkomen. Dit kon omdat er een nestbeheer-ontheffing was toegewezen door het Rijk, verplicht bij beschermde dieren. Het streven van gemeente Alkmaar was om dit voor 2021 opnieuw te regelen. Ze hoopten de kans op een vernieuwde vergunning te vergroten door samen met andere gemeenten op te trekken.

Samen met Haarlem en Zandvoort werd ecologisch onderzoek gedaan naar de meest efficiënte manier om overlast tegen te gaan en ook werd aan inwoners gevraagd hoe zij de maatregelen hebben ervaren. Maar hoewel bleek dat het insmeren met olie een positief effect had, is de ontheffing niet toegewezen.

Ondertussen is het broedseizoen net begonnen. En dus klinkt er ook steeds vaker en harder geschreeuw van de vogels door de stad. Tot ongeveer eind augustus nestelen de dieren zich op plekken waar veel voedsel is en weinig vijanden en broeden jongen uit. De herrie die ze produceren is hun manier van communicatie, ze laten zien, of liever gezegd, horen wat hun territorium is. Van dat gekrijs worden veel Alkmaarders horendol. We maakten destijds een reportage met de 75-jarige Gré, die geen oog dicht deed door de meeuwen. "Het gekrijs duurt tot diep in de nacht en begint 's morgens vroeg rond 04.30 uur."

Wethouder Robert te Beest gaf mediapartner NH Nieuws te kennen teleurgesteld te zijn dat de ontheffing niet is toegewezen. "We weten dat Alkmaarders overlast ervaren van de dieren. Daarom is het ook belangrijk dat ze klachten blijven melden", benadrukt hij. Volgens hem kan 2021 dan dienen als ijkmoment: op basis van de verzamelde informatie en klachten van Alkmaarders, zonder dus aan nestbeheer te hebben gedaan, kan goed in beeld worden gebracht hoe groot het probleem is en kan er beter na worden gedachten over een oplossing.

Het enige dat de gemeente de komende maanden kan doen is inwoners en toeristen voorlichting geven over het niet voeren van de dieren, inwoners motiveren om daken schoon te houden en ondertussen te kijken naar eventuele meeuwengedoogzones buiten de stad. Volgens Te Beest zullen de Alkmaarders er hoe dan ook aan moeten wennen dat er meeuwen in de stad zijn. "We leven nu eenmaal dicht bij de kust." (foto: Pixabay/Screamenteagle)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl