In een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Bloemwijk vragen de Historische Vereniging Alkmaar, de Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap om behoud van een monumentaal waardevol deel van de wijk. De OPA-fractie sluit zich aan bij de oproep aan het college om een kwadrant met 31 woningen te behouden.

OPA wilde de Bloemwijk in zijn geheel behouden, maar liet zich overtuigen door wooncorporatie Van Alckmaer dat dit niet mogelijk is. Ook de HVA en de twee erfgoedorganisaties gaven mee, maar ze willen dan toch in ieder geval een deel van de wijk sparen. Het gaat om de straten Boomkampstraat, Hulststraat, Eikelenbergstraat en Dahliastraat. Hieraan bevinden zich volgens OPA en de organisaties de meest monumentale waardevolle elementen, zoals het metselwerk, gemetselde tuinmuren en poortjes.

OPA vraagt het college om zo snel mogelijk een reactie te geven op de zienswijze.
Pin It