Op 28 mei is er voor raadsleden in regio Noord-Holland Noord een digitale startbijeenkomst voor de JeugdzorgPlus in de regio vanaf 2023. Het lopende contract met Horizon Jeugdzorg loopt dan af en er is veel te doen geweest over de bedrijfsvoering.

In het najaar van 2020 werd het contract verlengd met Horizon Jeugdzorg. Dat ging niet zonder slag of stoot. Vanwege een reeks problemen kwamen drie gemeentecolleges pas later aan boord. Vooral Castricum was terughoudend vanwege een beroving met steekpartij, waarbij bewoners van de instelling in Bakkum betrokken waren. Maar als de gemeente was afgehaakt, had het op eigen houtje een zorgverlener moeten contracteren.

De gemeenten oordeelden op basis van het eerste contractjaar 2019. Horizon voldeed niet aan alle eisen, maar daarvoor werden maatregelen genomen. Bovendien zou een nieuw aanbestedingsproces veel tijd kosten en weer onzekerheid opleveren. Maar eind mei zouden de raadsleden wel eens een ander inzicht kunnen hebben.

Nadat veelal ouders en hun advocaten, andere jeugdrechtadvocaten en soms politici aan de bel trokken, sloten zich in 2020 enkele kinderrechters aan. Naast dat het aantrekken van gekwalificeerd personeel een probleem bleef en het gebouw nog enkele gebreken vertoonde, liepen waren er nog zeker twee rechtszaken. Bij de gewelddadige beroving was een 17-jarige bewoner van de Antonius-instelling betrokken en die was al vaker in de problemen gekomen. Verder was een bewoonster een keer ontsnapt, die zich in een netwerk begaf 'dat bekend is met criminele activiteiten'. Het meisje was bovendien van dichtbij getuige van 'een incident met een vuurwapen'.

En dan is er nog het boek 'Kinderen van de Staat, Jeugdzorg in ademnood' van onderzoeksjournaliste Hélène van Beek, dat in oktober 2020 uitkwam. Ze beschrijft een zorgwekkende situatie in de jeugdzorg sinds de decentralisatie, en reconstrueerde de aanbesteding in 2018 rond de JeugdzorgPlus in de regio. Ze wijst op belangenverstrengeling in Hollands Kroon, die het wellicht mogelijk maakte dat Horizon, die nog geeneens een zorglocatie of personeel had, Parlan kon aftroeven.
Pin It