Gemeente Alkmaar streeft naar een vitale stad. Bewegen is goed voor iedereen en dus ook voor mensen van 50 jaar en ouder. Met een korte enquête wil de gemeente een beter beeld krijgen van de gezondheid van 50-plussers en hoe vaak, en op welke manier, zij sporten of bewegen. Onder bewegen wordt verstaan matig intensieve activiteiten als fietsen van en naar werk of de supermarkt, wandelen en rustig zwemmen, maar ook huishoudelijk werk en traplopen.

De resultaten van de enquête worden gebruikt om de voorzieningen voor sport en bewegen binnen gemeente Alkmaar nog beter aan laten sluiten op de behoefte. De vragenlijst is staat op startvragenlijst.nl/alkmaar.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl