Recent was de overlast door daklozen en verslaafden rond de Paardenmarkt regelmatig in het nieuws. Maar er is ook op andere plekken in de stad overlast, zoals de winkelcentra De Hoef en De Mare. En met de zomer op komst wordt gevreesd voor erger. Alleen meer en strenger handhaven is volgens PvdA Alkmaar niet de oplossing. "We moeten ze als mensen gaan zien en het probleem bij de bron oplossen", aldus fractievoorzitter David Rubio Borrajo tegen mediapartner NH Nieuws.

"Mensen wegsturen, zoals de handhaving nu vaak doet, verschuift het probleem alleen maar". In een opiniestuk bieden hij en raadslid Katinka Kerssens het Alkmaarse college een aantal suggesties. "Een aanjaagteam bijvoorbeeld. Met mensen die de verbindende schakel zijn tussen bijvoorbeeld de driehoek en zorgorganisaties, die de mensen in kaart brengt en passende zorg biedt."

"Het is bekend dat het grootste deel van deze mensen niet geheel vrijwillig hebben gekozen voor deze levensstijl: zijn ze oorlogsveteranen, mensen met psychische problemen of een verstandelijke beperking", vervolgt de fractieleider. Het moet volgens hem lukken om alle overlastgevers te identificeren en per persoon te bepalen wat voor hen te doen.

Ook vraagt de PvdA om naar de aanpak in andere gemeenten te kijken, zoals Haarlem of Den Helder. "Daar hebben ze een gebruikers- of gedoogruimte. Een plek waar die mensen overdag kunnen zitten en met passende begeleiding en toezicht drugs kunnen gebruiken."

NH Nieuws sprak eerder over een gedoogruimte met directeur Hil Rabenberg van DNO Doen. Deze organisatie biedt zo'n 200 mensen in regio woonruimte, begeleiding en nachtopvang. "We hebben de wens voor een gebruikersruimte al aangekaart bij de gemeente, maar die wilde er tot nu toe niet aan."

Rabenberg onderschrijft dat de overlastgevers van allerlei pluimage zijn. "Ik weet dat een aantal van de 45 daklozen die gebruik maken van onze nachtopvang voor overlast zorgen, maar er zitten ook mensen bij met verward gedrag - die gewoon een woning hebben - en mensen met verslavingen."

Dinsdagavond vroegen een aantal fracties tijdens een commissievergadering aan burgemeester Emile Roemer hoe hij de overlast wil aanpakken. Die gaf aan binnen twee weken met een plan van aanpak te komen.
Pin It