Wooncorporatie Van Alckmaer heeft plannen om de Alkmaarse Bloemwijk te slopen en te herbouwen. Daar is veel weerstand tegen ontstaan, al is er gaandeweg acceptatie gekomen dat het grootste deel niet te redden is. Maar het historisch meest waardevolle kwadrant, dat zou toch te redden moeten zijn, vindt onder andere de Historische Vereniging Alkmaar. OPA peilde hoe de vlag van het college erbij staat, maar die houdt de boot af tot in het derde kwartaal.

HVA, erfgoedvereniging Heemschut en het Cuypersgenootschap hebben een formeel verzoek ingediend om een kwadrant met 31 karakteristieke woningen een monumentstatus toe te kennen. Ook is een formele zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan ingediend. Hier zijn procedures voor en het college van B&W wacht af tot deze doorlopen zijn. Naar verwachting is dat in het derde kwartaal van dit jaar.

"Het antwoord op de zienswijze wordt in een nota van beantwoording opgenomen en tegelijkertijd met het vast te stellen bestemmingsplan aan uw raad aangeboden. De beslissing op het formele verzoek om het toekennen van de monumentstatus, volgt nadat advies is gevraagd aan de Welstands- en Monumentencommissie. Dit advies betrekt het college bij het nemen van een beslissing op het verzoek."

Voor nu zegt het college zich te kunnen vinden in de wijze waarop Van Alckmaer de huidige cultuurhistorische sfeer probeert te behouden.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl