Het college van Alkmaar heeft Rijkswaterstaat gevraagd om een onderzoek naar verlenging van het geplande geluidsscherm langs de N9, nabij de Pieter Breugelstraat. Bewoners even verderop ondervinden ook al jarenlang geluidsoverlast vanaf de ring, en die is alleen maar erger geworden. Gemeenten kunnen verlengingen op eigen kosten aanvragen. Het college wil weten of het de investering waard is en wat de gevolgen zijn voor het groen.

De aanvraag wordt gedaan nadat de VVD een motie hiervoor indiende, die unaniem steun vanuit de raad krijgt. Het te plaatsen betonnen geluidsscherm zou in langere vorm ook de Gabriël Metsulaan, de Diepenbrocklaan en de Verdistraat afschermen. Rijkswaterstaat zelf vond het niet nodig om het scherm zo lang te maken, omdat onderzoek uitwees dat de overlast daar niet boven een bepaalde grens uitkwam (blauwe bolletjes).

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl