BAS wil dat het college van Alkmaar maatregelen neemt om de lokale woningmarkt lastig bereikbaar te maken voor mensen uit de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en juist toegankelijker voor woningzoekenden uit de eigen regio.

ABF Research voorziet dat er tot 2040 behoefte vanuit regio Amsterdam zal zijn aan 9.400 tot misschien wel 17.600 woningen, bovenop de rond 15.900 woningen voor mensen uit de regio. De grootste druk vanuit de MRA zal in de eerstkomende jaren ontstaan. Het onderzoeksbureau raadt daarom aan om snel de woningbouw op te krikken naar 2.000 woningen per jaar.

Dat er deels voor Amsterdammers bijgebouwd zou moet worden vindt BAS maar helemaal niks. Fractievoorzitter Ben Bijl wil dat de Alkmaarse woningmarkt alleen toegankelijk is voor mensen die een sociale of economische binding met de regio hebben. Ook vraagt hij het college om mensen uit de regio voor te trekken, bijvoorbeeld met een hogere garantiestelling op startershypotheken. Een goede algemene maatregel is volgens Bijl om kopers verplicht te stellen minimaal vijf jaar zelf in hun gekochte woning te zitten. Tot slot vraagt Bijl of het college bereid is om een peiling onder woningzoekers te houden over maatregelen om hen voor te trekken.
Pin It