Ko van Nieuwkerk is woensdag door locoburgemeester Robert te Beest geëerd met het Ere-insigne in goud van de stad Alkmaar. De sinds 1 januari gepensioneerde huisarts was de motor achter de oprichting van het Gezondheidscentrum Daalmeer en zette zich vanaf 2000 in voor het starten van de regionale Huisartsenpost Alkmaar (HAPA), die zich ontwikkelde tot de Huisartsenorganisatie Noord-Kennemerland (HONK). Mede-oprichter Kees Odijk werd anderhalve week geleden al onderscheiden.

Ko van Nieuwkerk startte 37 jaar geleden met Nora Riedeman als huisarts in de destijds nieuwe wijk Daalmeer. Zijn wens en visie om een gezondheidscentrum te starten, leidde tot het Gezondheidscentrum Daalmeer. Het centrum bestaat na enkele verhuizingen uit vier goed lopende huisartsenpraktijken, een apotheek, fysiotherapeuten en er is intensieve samenwerking met de thuiszorg.

In 2000 is vanuit de regionale huisartsenvereniging een werkgroep opgericht van vijf huisartsen, voor de oprichting van een regionale huisartsenpost. Die werd in maart 2001 realiteit. Van Nieuwkerk was voorzitter en muntte uit door zijn leiderschap, de kunst om de eigenzinnige huisartsen met elkaar te verbinden en zijn doortastende bestuurlijke kwaliteiten. Hierdoor is een professionele organisatie neergezet in een juiste, juridische en coöperatieve structuur.

Van Nieuwkerk speelde ook een belangrijke rol bij het inbrengen van diabeteszorg binnen de eerstelijnszorg. Met hulp van Univé werd in 2006 de ketenzorgorganisatie Diazon opgericht, waarmee hij een enorme impuls gaf aan de kwaliteit van de diabeteszorg.

Toen Ko van Nieuwkerk met pensioen ging kon hij niet onderscheiden worden. Met eens smoes werd woensdag hij naar het stadhuis gelokt, zodat de gemeente hem alsnog kon bedanken en eren voor zijn bijdrage aan de gezondheidszorg in Alkmaar en de regio. (foto: JJFoto)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl