In 2019 pleegden 34 mensen in de regio Alkmaar zelfmoord. Dat zijn er 34 teveel, vindt het college van B&W. Maar veel mensen met psychische problemen praten er niet zomaar over en zoeken uit zichzelf geen hulp. De gemeente Alkmaar sluit zich dan ook aan bij de campagne ‘Vraag Praat Luister’ die vanuit de GGD Hollands Noorden en GGZ Noord Holland-Noord en de gemeente Hoorn is opgezet.

Naasten van mensen met suïcidale neigingen kunnen een cruciale rol spelen door signalen te leren herkennen en aan te sturen op een gesprek over hun gevoelens. Wethouder Robert te Beest: "Zo kan er eerder over gesproken worden en zo nodig een hulptraject worden opgestart. We willen ons als Alkmaar daarvoor inzetten en laten zien dat je hierover met iemand kunt praten. Je bent nooit alleen."

Bij verschillende organisaties worden personen getraind als 'gatekeeper', oftewel mensen die suïcidale gedachten herkennen en preventief kunnen handelen. De publiekscampagne maakt mensen bewust van hun mogelijke rol om zelfmoord te voorkomen en een leven te redden. De website vraagpraatluister.nl geeft informatie, bruikbare handvatten en informatie over hulporganisaties. Er is ook een training van een uur van de organisatie 113 Zelfmoordpreventie.

Wie zelf suïcidale gedachten heeft, kan anoniem chatten met 113 Zelfmoordpreventie, de VraagmaarApp downoaden of 113 of gratis 0800-0113 bellen. (foto: Baltana HD)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl