Niemand zit te wachten op ze windturbines in de omgeving, maar volgens de GroenLinks-fracties in Noord-Holland zijn ze toch echt nodig om de doelen in het Klimaatakkoord te halen. De fracties roepen gemeenteraden en Provinciale Staten (PS) daarom op om koers te houden met de Regionale Energiestrategie. De Alkmaarse PvdA en ChristenUnie-fracties sluiten zich bij die oproep aan.

"De klimaatverandering stoppen is één van de grootste uitdagingen van deze tijd", aldus de fracties in een persbericht. "Hiervoor moeten alle zeilen worden bijgezet. Omdat we geen tijd te verliezen hebben, moeten we meer energie halen uit hernieuwbare bronnen. Alleen de daken in Noord-Holland vol leggen is niet genoeg, één windmolen levert evenveel energie als 16 á 22 voetbalvelden vol met zonnepanelen."

"Natuurlijk wordt er gekeken naar wind op zee. En gelukkig kunnen hier ook veel windmolens geplaatst worden. Alleen op zee moet ook rekening worden gehouden met de natuur, de dieren en andere activiteiten. We hebben wind op land daarom echt nodig. De luxe om te kiezen hebben we niet meer, willen we de klimaatcrisis afwenden". Maar de fracties willen zeker niet dat windturbines lukraak geplaatst worden, dit moet weloverwogen en in overleg met inwoners.

De provincie wil de afstandsnorm van 600m voor windturbines afschaffen, die het ooit heeft ingesteld bovenop de landelijke norm. De fracties horen de zorgen hierover. "De zorgen van inwoners moeten we serieus nemen en vertalen naar vraagstukken. Gezamenlijk kunnen we dan onderzoeken of de zorgen (on)terecht zijn. Ook is het belangrijk om met inwoners in gesprek te blijven over oplossingen en locaties."

"Klimaatverandering tegengaan is niet makkelijk en niet leuk. Maar wij geloven erin dat we het samen kunnen doen", klinkt het optimistisch. "Zowel bij het maken van de keuzes als door ervoor te zorgen dat windmolens en zonnepanelen iets opleveren voor de omgeving en niet steeds in de handen vallen van multinationals."
Pin It