Wethouder Elly Konijn moet opheldering geven aan de gemeenteraad over het aanwijzen van een nieuwe parkeerbeheerder zonder de raad daarin te betrekken. De parkeerwethouder heeft het beheer per 2022 aan een nieuw parkeerbedrijf gegund, terwijl de raad die keuze zelf had willen maken.

Na de slechte ervaringen met uitbesteding wil de gemeenteraad de optie open houden om het parkeerbeheer weer door gemeenteambtenaren te laten uitvoeren. Een motie uit mei moest de wethouder aanzetten om hier onderzoek naar te doen en de resultaten voor te leggen aan de gemeenteraad, tezamen met het geselecteerde bedrijf dat het parkeerbeheer toegewezen zou krijgen als het besluit overeind zou blijven om alles in te huren.

Probleem was alleen dat de openbare aanbesteding al was uitgeschreven voordat de gemeenteraad een voorbehoud maakte rond de uitbesteding. Het contract met Coöperatie Parkeerservice loopt op 31 december af, en daarom moet tijdig duidelijk zijn wie het werk gaat overnemen per 1 januari. Een onderzoek naar het uitvoeren in eigen beheer plus het treffen van voorbereidingen daarvoor, was volgens de wethouder bijna ondoenlijk binnen zeven maanden. Ze zette daarom de openbare aanbesteding door. Dat levert nu een winnaar op, schrijft de wethouder in een brief aan de gemeenteraad. Uit drie bedrijven is de partij gekozen met de beste prijs-kwaliteitverhouding, zo valt daarin te lezen. Konijn heeft de winnaar van de aanbesteding al geïnformeerd dat deze kan beginnen met de voorbereidingen. Anders vreest Konijn dat 'de inwoners niet per 1 januari voorzien kunnen worden van een kwalitatief goede parkeerdienstverlener’. En het onderzoek naar een eigen parkeerdienst kan dan in de volgende raadsperiode plaatsvinden.

De politieke partijen die in mei een serieus onderzoek wilden naar het weer oprichten van een eigen parkeerdienst, verlangden echter wat anders van de wethouder. De partijen Leefbaar Alkmaar, VVD, CDA, OPA, SPA en BAS zijn daarom nogal ontstemd. Vooral fractievoorzitter Maya Bolte van Leefbaar Alkmaar trekt fel van leer tegen wethouder Konijn: "Dit is te gek voor woorden. Dan haalt zo’n motie het breed en dan voert ze hem gewoon niet uit.” Bolte is verbijsterd dat Konijn ’bij een onderwerp van deze omvang’ zelfs met geen woord rept over de eis van de gemeenteraad. "Niets zegt de wethouder daarover. Helemaal niets. Wij wilden iets heel anders, en ze gaat gewoon door.” Bij andere fracties vallen termen als 'minachting van de raad' te beluisteren.

Maandag heeft Bolte aan het college om opheldering gevraagd namens de fracties die de motie in mei steunden. Vanwege het vakantiereces kan dat nu alleen met schriftelijke vragen.
Pin It