De Alkmaarse VVD zegt de laatste tijd regelmatig klachten te horen over slechte doorstroming van het verkeer in en om Alkmaar, en dan met name op de ring en de aansluitingen daarop. Een aantal mensen haalt daarbij aan dat er een groene golf was op de N9, en dat die lijkt geschrapt. De VVD-fractie wil graag de groene golf terug en ook inzicht op grote investeringen op termijn.

"Het is bekend dat auto’s die doorrijden minder vervuilen en minder lawaai produceren. Bovendien gaat er minder tijd verloren", zegt de kersverse VVD'er Willem Peters. Aangezien de fractie geen grote investeringen gepland ziet staan, vindt hij een groene golf een goede oplossing.

Het Rijk heeft als nog gesteld dat de reistijd tijdens de spits hooguit twee keer zo lang mag duren als de maximum snelheid. Dat zou dus 35 km/uur zijn. Dit strookt niet met wat wij horen en zelf ervaren", meent Peters.

Peters vraagt het college ook wat er aan grote investeringen voor de Alkmaarse ring op stapel staat. Daarbij kijkt hij naar de grootschalige bouwplannen die de verkeersdruk verder zullen vergroten, en het rapport ‘Ring Alkmaar op niveau’ over te verwachten knelpunten richting het jaar 2040.

De VVD-fractie heeft ook wel oren naar het verkeerssysteem op de ring van Eindhoven. "Wij horen positieve geluiden over de doorstroming. Daar wordt gewerkt met iVRI’s: intelligente verkeersregelinstallaties en met slimme ITS-software". Peters ziet graag dat het college van B&W onderzoekt of dit systeem ook in Alkmaar kan worden ingevoerd.
Pin It