Dinsdagochtend zijn tijdens de collegevergadering de portefeuilles van de donderdag 'weggestuurde' wethouders Paul Verbruggen en Christiaan Braak verdeeld onder de drie overgebleven wethouders en de burgemeester. Die laatste krijgt er als gevolg van de aangenomen motie van wantrouwen nu monumentenzorg, archeologie, kunst en cultuur en mediabeleid bij.

Op de vraag of deze extra taken wel passen in de drukke agenda's wordt eensluidend geantwoord: 'Het zal wel moeten'. Vooral op dossiers als het Alkmaars Kanaal "moet het gas er wel op blijven staan", zo laat Pieter Dijkman weten. Opvallend is dat hij, als VVD wethouder, nu ook de verantwoordelijkheid krijgt voor de opvang van asielzoekers en statushouders. Wat daar mee gaat gebeuren is nog niet duidelijk, wel dat de druk groot is.

Op de vraag aan Dijkman of 'nee' ook een mogelijk antwoord is op de vraag van onder andere het COA reageert Robert te Beest: "de raad is nu aan zet, die heeft hier het laatste woord in". Dijkman legt vervolgens uit dat de versnelde afhandeling van dossiers bij het IND zorgt voor de huidige problemen omdat er niet voldoende woonruimte beschikbaar terwijl gemeenten een dubbele taakstelling hebben. "Over een jaar of twee zou dat onder controle moeten zijn".

Ook op de vraag of de wethouders er voor de verkiezingen over ruim zes maanden nog een nieuwe wethouder bij krijgen wordt terugverwezen naar de raad: "Alles kan" Voorlopig krijgt Elly Konijn er diversiteit, ruimtelijke ordening en cultureel erfgoed bij en wordt het aandachtsgebied van Robert te Beest aangevuld met milieu, afval en duurzaamheid.
Pin It