Het college van Alkmaar streeft ernaar om 2.000 woningen per jaar te bouwen, maar de werkelijke productie blijft ver achter. "Het college faalt qua ambitie", vindt BAS-fractieleider Ben Bijl. Hij wil van B&W weten waarom. "De gemeenteraad heeft de afgelopen jaren veel bouwplannen goedgekeurd, echter ergens wringt de schoen. Het verder ontwikkelen van de bouwplannen verloopt erg stroperig."

"Dit college had bij aanvang van deze regeerperiode één belangrijk motto en dat was: bouwen, bouwen en nog eens bouwen!", aldus Ben Bijl. In 2018 werden 189 woningen gebouwd, in 2019 slechts 130 en in 2020 totaal 244 woningen. De eerste helft van 2021 was de score 293 woningen; veel beter dus maar nog steeds ver onder 1.000 per halfjaar.

"Kan het college ons uitleggen waarom er bouwplannen die al jaren terug zijn goedgekeurd nog steeds niet uitgevoerd worden? Denk hierbij aan het terrein van de voormalige Don Bosco kerk in Overdie", besluit de fractievoorzitter.
Pin It